Tom Falk is een van de initiatiefnemers van Next Sport Level 2017. Tom is werkzaam bij de HAN als docent Sportkunde.

1

Wat is jouw visie over de Sportkunde-opleidingen?

Er wordt wel eens gezegd: “Sport is het belangrijkste van alle onbelangrijke dingen in het leven”. Misschien niet fijn om te horen voor Sportkundige, maar als we ons realiseren dat sport daarmee de ideale plek is om belangrijke zaken op te lossen, dan is het een goed uitgangspunt. Sport verbroedert, brengt je in beweging en leert je samenwerken. Zaken die bij re-integratie naar werk, eenzaamheid, integratie en gezondheid van belang zijn. Als sport meer wordt dan alleen sport, dan kunnen de sportkundige veel bereiken.

2

Wat is jouw visie op (het vergroten van) de baan kansen van net afgestudeerden?

Als sportkundige zich realiseren wat de maatschappelijke voordelen zijn van sport als middel, dan kun je daarmee een rol gaan spelen in de (lokale) politiek en samenwerkingen aangaan met zorginstellingen en sportorganisaties op lokaal niveau. De driehoek; zorg, sport en overheid kan door sportkundige versterkt en uitgebouwd worden. Ik denk dat daar het meeste werk te creëren en te vinden is.

3

Wat is volgens jou het belang van Next Sport Level?

Next Sport Level kan laten zien dat een sportkunde student meer kan betekenen in de issues die spelen rondom de sport, dan een niet-sportkunde student. Het kan laten zien dat de ontwikkelingen op het gebied van sportkunde de afgelopen 10-15 jaar hard zijn gegaan en dat sportkunde studenten een echte plaats verdienen in de sportwereld.

4

Wat hoop je dat Next Sportlevel toevoegt aan de studie Sportkunde?

Next Sportlevel is een goede samenwerking tussen onderwijs en werkveld. De kennis en kunde die opgedaan wordt door studenten binnen de opleiding wordt vertaald naar concrete problemen en kan hierbij ook getoetst worden op hun waarde. De samenwerking tussen de studenten van de verschillende opleidingen kan ook ruimte bieden voor nieuwe en aanvullende inzichten. En doordat het werkveld laat zien waar er nu vraagstukken liggen voor de toekomst wordt dit sturend voor de inhoud van de sportkunde opleidingen in de toekomst.

Leave a comment