Bas Schutte is een van de initiatiefnemers van Next Sport Level 2017. Bas is werkzaam bij Windesheim als Manager Innovatie en Ondernemen CALO.

1.

Wat is jouw visie op (het vergroten van) de baankansen van net afgestudeerden?

Ik zie de afgelopen maanden best veel vacatures voorbij komen bij de traditionele werkgevers in de sport. Maar daarnaast is er ook een sterke ontwikkeling van eigen ondernemerschap onder afgestudeerden met nieuw aanbod en creatieve cross overs naar andere disciplines. Onze kracht is immers dat we mensen in beweging krijgen. Deze kunde heeft transferwaarde.

Ik pleit ook sterk voor een vakleerkracht sport op elke sportclub. Iets van voor elke 10 kinderen een uur per week inzet van een vakleerkracht. Deze professionele ontwikkeling is een must om de waarde van de sportclub te behouden en uit te bouwen. Deze vakleerkracht zorgt dan voor een passend aanbod, pedagogisch klimaat en slimme maatschappelijke verbindingen.

2.

Wat is volgens jou het belang van Next Sport Level?

Het belang van Next Sport Level is in de eerste plaats de ontmoeting tussen 50 topstudenten vanuit verschillende opleiding en diverse professionals en experts van verschillende sportorganisaties. Ik ben ervan overtuigd dat deze ontmoeting leidt tot inspiratie en nieuwe startups in samenwerking. En in de tweede plaats verwacht ik natuurlijk dat Next Sport Level baanbrekende concepten oplevert voor de ingebrachte vraagstukken. Ik heb hoge verwachtingen.

3.

Wat hoop je dat Next Sport Level toevoegt aan de studie Sportkunde?

Nieuwe contacten, nieuwe inzichten en versterkte overtuiging dat er met sport wat te winnen valt.

Leave a comment