Tom Roovers is een van de initiatiefnemers van Next Sport Level 2017.

Organisatie:
Haagse Hogeschool

Functie:
Docent opleiding Sportkunde en manager Sportbureau

Een interview met Tom

1.

Wat is jouw visie op de Sportkunde-opleidingen?

Juist het opleiden van jonge professionals die “denken en doen” in hun DNA hebben is van een enorme meerwaarde voor het beroepsveld. We zien dat er NL ook op beleids- en bestuurlijk kader de vergrijzing een hot item is. Plus het feit dat de traditioneel georganiseerde sportwereld een meer maatschappelijke functie heeft gekregen, vraagt om nieuwe inzichten. Het maatschappelijk sportondernemerschap anno nu. Hoe mooi is het om daar als opleiding een bijdrage aan te kunnen leveren.

2.

Wat is jouw visie op (het vergroten van) de baankansen van net afgestudeerden?

Kijk opleiden is één maar toeleiden tot werk is een andere tak van sport. De arbeidsmonitor wijst uit dat iets meer dan 50% na hun HBO Sportkunde opleiding een baan in de sport vinden. Dat is te weinig. Veel te weinig. De vraag is er zeker en het aanbod ook. Daarom zetten we in Den Haag vol in om deze aanstormende talenten “aan de bak” te krijgen. We zijn in gesprek met verschillende sportorganisaties en marktpartijen om met elkaar een nieuwe stap te zetten in een verdere professionalisering van de sportwereld.

3.

Wat is volgens jou het belang van Next Sport Level?

Naast dat het gewoon een TOP dag gaat worden, de talenten met elkaar aan de slag gaan en er direct, praktische, resultaten worden geboekt is het zinvol dat het werkveld in contact komt met de studenten en de docenten van de verschillen Sportkunde opleidingen. Expertise delen, daar gaat het om!

4.

Wat hoop je dat Next Sport Level toevoegt aan de studie Sportkunde?

Deze vraag zou je aan de studenten moeten stellen. Ik verwacht dat vanuit dit soort initiatieven er nieuwe netwerken gaan ontstaan, die niet alleen netwerken maar ook letterlijk gaan werken in de wereld van de sport.