Henk van de Wetering is een van de initiatiefnemers van Next Sport Level 2017.

Organisatie:
NOC*NSF

Functie:
Projectleider samenwerking kaderontwikkeling Sport en Onderwijs

Meer over Henk

1

Wat is jouw visie over de Sportkunde-opleidingen?

Ik ben al vele jaren betrokken bij deze opleidingen, o.a. als lid van veldadviescommissies van een aantal hogescholen. De sportkunde opleidingen zijn voor de toekomst van de georganiseerde en ongeorganiseerde sport erg belangrijk, omdat daar de sportbeleidsmakers, – managers, – organisatoren en vooral sportvernieuwers van de toekomst worden opgeleid. In de  praktijk van de sport kom ik al veel bekwame, enthousiaste en vernieuwende mensen tegen die uit de sportmanagement (en nu dus sportkunde) opleidingen zijn voortgekomen.

2

Wat is jouw visie op (het vergroten van) de baan kansen van net afgestudeerden?

Door de intensivering van de samenwerkingen tussen NOC*NSF, sportbonden en onderwijs (HBO-sportkunde!) zullen afgestudeerden steeds beter hun weg kunnen vinden ten behoeve van sport en bewegen: bij bonden en andere sportorganisaties, overheid en als ondernemer!

3

Wat is volgens jou het belang van Next Sport Level?

Een prachtig voorbeeld van die samenwerking, waarbij talentvolle studenten van elkaar en experts leren en er veel inspiratie zal zijn voor alle deelnemers, experts, vertegenwoordigers van sportbonden, etc.

4

Wat hoop je dat Next Sportlevel toevoegt aan de studie Sportkunde?

Nieuwe inzichten, meer uitwisseling tussen alle sportkunde opleidingen en met sport(bonden) en een voorbeeld voor samenwerking die op allerlei mogelijke manieren resultaat zal hebben.